Stichting De Vrolijke Noot

Als Stichting De Vrolijke Noot brengen wij diverse programma’s met muziek als basis in verpleeghuizen en locaties voor mensen met dementie. Samen met onze muziek vrijwilligers zien we hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van welzijn voor onze doelgroep en is onze grootste wens hiermee de mensen met dementie in hun kracht te zetten. Er is nog veel meer onderzoek nodig om dementie op te lossen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarom dragen wij graag bij aan het initiatief van Stichting Rolling Hearts om geld in te zamelen voor onderzoek naar Dementie.